Phụ kiện cá cảnh có chính sách đổi trả hàng

I. Những sản phẩm đổi trả phải có đủ các điều kiện sau:

1. Sản phẩm phải của Phụ kiện cá cảnh bán ra

2. Vỏ hộp sản phẩm phải còn nguyên

3. Sản phẩm phải do lỗi nhà sản xuất

4. Sản phẩm không bị nứt, vỡ, gãy, chưa bị sửa chữa

5. Thời gian đổi trả 3-5 ngày kể từ ngày mua hàng, tùy theo sản phẩm

II. Khách hàng có quyền chọn một trong các hình thức đổi trả sau:

1.  Khách hàng đổi sản phẩm đã mua lấy sản phẩm mới

2. Khách hàng đổi sản phẩm đã mua sang sản phẩm khác