Hiển thị tất cả 16 kết quả

125,000 

Co2 và phụ kiện Co2

Bộ Test CO2 UP-AQUA

110,000 
Hết hàng

Dụng cụ kiểm tra nồng độ

Bộ test Sera 9 chỉ tiêu

1,800,000 

Dụng cụ

Bút Đo PH

120,000 

Dụng cụ

Bút TDS

70,000 

Co2 và phụ kiện Co2

Dung dịch test Co2

70,000 
140,000 
200,000 

Dụng cụ kiểm tra nồng độ

Test Fe Sera – Kiểm tra Sắt

290,000 

Dụng cụ kiểm tra nồng độ

Test KH Sera – Kiểm tra độ Kiềm

180,000 

Dụng cụ kiểm tra nồng độ

Test Mg Sera – Kiểm tra Magiê

540,000 
175,000 
195,000 
240,000