Nhiệt kế điện tử dán ngoài bể Nepall

130,000 

Nhiệt kế điện tử dán ngoài bể Nepall
Nhiệt kế điện tử dán ngoài bể Nepall