Nguyên Lý Hoạt Động Của Máy Ức Chế Rêu Hại

Nguyên Lý Hoạt Động Của Máy Ức Chế Rêu Hại 

 Một giải pháp mới để hạn chế rêu hại trong bể thủy sinh mà ít người biết tới chính là sử dụng TWINSTAR.Sau đây Cá Cảnh Quân sẽ giới thiệu cho các bạn chi tiết về Máy ức chế rêu hại twinstar

Twinstar hoạt động dựa trên việc điện phân dòng nước. Twinstar đang dùng trên thị trường là loại có dòng diện 19V rất an toàn cho cả và tép. Nguyên lý hoạt động của nó là.
+ Tại catot (cực âm) H2O bị khử: 2H2O + 2e → H2 + 2OH–
+ Tại anot (cực dương) H2O bị oxi hóa: 2H2O → O2 + 4H+ + 4e
– Tại catot (cực âm) xảy ra quá trình khử M+, H+ (axit), H2O theo quy tắc:
+ Các cation nhóm IA, IIA, Al3+ không bị khử (khi đó H2O bị khử)
+ Các ion H+ (axit) và cation kim loại khác bị khử theo thứ tự trong dãy thế điện cực chuẩn (ion có tính oxi hóa mạnh hơn bị khử trước): Mn+ + ne → M
+ Các ion H+ (axit) dễ bị khử hơn các ion H+ (H2O)
K+, Ba2+, Ca2+, Mg2+, Al3+ * Mn2+, Zn2+, Fe2+, Ni2+, Sn2+, Pb2+ * H+(axit)* Cu2+, Fe3+, Ag+, Hg2+
…….H+ (H2O) nhận e…………*……..Mn+ nhận e……………………………* * …………..Mn+ nhận e…

+ Ví dụ khi điện phân dung dịch hỗn hợp chứa FeCl3, CuCl2 và HCl thì thứ tự các ion bị khử là: Fe3+ + 1e → Fe2+ ; Cu2+ + 2e → Cu ; 2H+ + 2e → H2 ; Fe2+ + 2e → Fe
– Tại anot (cực dương) xảy ra quá trình oxi hóa anion gốc axit, OH– (bazơ kiềm), H2O theo quy tắc:
+ Các anion gốc axit có oxi như NO3–, SO42–, PO43–, CO32–, ClO4–…không bị oxi hóa
+ Các trường hợp khác bị oxi hóa theo thứ tự: S2– > I– > Br– > Cl– > RCOO– > OH– > H2O

Việc điện phân ra các ion trong dòng nước đóng vai trò như những chất khử. Các ion này bám trên lá gây ức chế lớp rêu hại ngăn không cho chúng phát triển. Bên cạnh đó lớp rêu hại không phát triển còn giúp cho ánh sáng tiếp xúc được với lá cây nhiều hơn do đó cây phát triển nhanh hơn bình thường (khoảng 20-40%).

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *